อาจารย์ไก่ทำนายเบอร์

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์มงคล NT
เบอร์มงคล Penguin
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท
บทความ

จุดธูปกี่ดอก...บอกอะไร ?

     การจุดธูปกราบไหว้สักการะ ถือปฏิบัติกันมายาวนาน แต่บางคนยังคงมีคำถามว่า ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทไหนต้องจุดธูปกี่ดอก? เดียวอาจารย์ไก่จะมาส่งต่อความรู้ให้ทราบกันค่ะ

 

 

1 ดอก ไหว้ศพ เจ้าที่ วิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทพ

2 ดอก ใช้บูชาเจ้าที่

3 ดอก ใช้บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

5 ดอก ใช้บูชาพระรัตนตรัย บูชารัชกาลที่ 5 ธาตุทั้งห้า หรือทิศทั้งห้า ศาลพระภูมิ

7 ดอก ไหว้พระพรหม บูชาพระอาทิตย์ ถือคติคุ้มครองทั้ง 7 วันในสัปดาห์

8 ดอก บูชาเทพเจ้าของชาวฮินดู

9 ดอก บูชาแก้ว 9 ประการ พระพุทธคุณทั้งเก้า และพระเทพารักษ์

10 ดอก ใช้บูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่ม

12 ดอก บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชาพระคุณของแม่

16 ดอก บูชาเทพชั้นครู หรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น

19 ดอก บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ

21 ดอก บูชาพระคุณของพ่อ

32 ดอก ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ

36 ดอก (ไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น) ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวร บนบาน หรือแก้เคล็ด

108 ดอก บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

 

 

ฝากไว้สักนิด พึงระลึกไว้เสมอว่า การกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ เพื่อขอพรก็จะไม่เป็นผลอะไร หากคุณเองยังไม่ได้พยายามอย่างที่สุดและหาทุกหนทางเพื่อช่วยเหลือตนเอง

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์มงคล NT
เบอร์มงคล Penguin
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท