เกี่ยวกับเรา

อาจารย์ ไก่ เบอร์มงคล ฉายา ผู้เชี่ยวชาญตรรกะศาสตร์ตัวเลข
อาจารย์ไก่ เบอร์มงคล
เป็นคนที่สนใจในเรื่องตัวเลขมานานแล้วด้วยความที่ชอบในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเป็นการส่วนตัว จึงได้มุ่งมั่นศึกษาภูมิปัญญาโบราณในศาสตร์ตัวเลขของจีนผนวกกับศาสตร์ตัวเลขของไทยประกอบ กับด้วยที่ตัวเองทำงานอยู่ในวงการของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วทำให้มีประสบการณ์ในการดู ตัวเลขมากมาย และด้วยชะตาฟ้าลิขิตทำให้มีชินแส ที่พบเจอกันโดยบังเอิญได้เข้ามาถ่ายทอดวิชา ตรรกะศาสตร์ตัวเลขให้โดยตรง ผนวกกับ อาจารย์ไก่ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองและจาก ประสบการณ์ตรงของชีวิตจึงให้กำเนิดศาสตร์ในรูปแบบตนเอง คือ”ตรรกะศาสตร์ตัวเลข”
ตรรกะศาสตร์ตัวเลขของอาจารย์ไก
จะเน้นไปในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งของตัวเลขเป็นหลักและตามตัวผลรวมของตัวเลขซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของพลังตัวเลข ตรรกะศาสตร์ตัวเลขของอาจารย์ไก่ จะเน้นการดูอยู่ 2 รูปแบบ คือ การจัดเรียงตัวเลข 10 หลัง และ 7หลัก เป็นต้น ทั้งนี้การจัดวางตัวเลขนั้นยังสอดคล้องไปถึงตัวเลข ตามวันเดือนปีเกิดและตัวเลขจากบัตรประชาชนอีกด้วย โดยเปรียบเหมือนตัวของเราเองคือดาวหลัก และเบอร์หรือตัวเลขที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้น คือดาวจร ซึ่งในแต่ละดาวจรจะส่งผลให้ชีวิตของเรา มีทั้งดีและร้ายต่างกันไป ถ้าตัวเลขหรือดาวจรนั้นที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราไม่ดี ก็จะส่งผลให้ชีวิตของเรา ตกต่ำ แต่ถ้าดาวจรหรือตัวเลขที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นดีจะส่งผลให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าและเติมเต็ม สิ่งที่ขาดหายไปได้ ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ไก่นั้น ผ่านการวางตัวเลขและคำนวณตัวเลขตาม หลักตรรกะศาสตร์ตัวเลข ทำให้ตัวเลขมีความเป็นมงคลต่อหน้าที่การงานการเจรจาธุรกิจเป็นไปอย่าง ราบรื่น ค้าขายคล่อง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเรียน การเงิน ให้โชคลาภ ได้พบเจอมิตรสหาย อีกทั้งสมหวังในความรัก ชีวิตคู่ ราบรื่น ใครไม่มีคู่จะได้พบคู่ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วจะยิ่งพากันให้เจริญ ร่ำรวยรักกันมากขึ้น ทำให้ผู้ที่มีปัญหาต่างๆทางด้านสุขภาพร่างกายไม่ดีมีปัญหาเรื่องโรคภัยต่างๆ มีบุตรยาก หรือแม้กระทั้งหายจากเนื้อร้าย นั้นทุเลาบรรเทาอาการจากโรคเหล่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สุขภาพกายและใจของผู้ป่วยด้วย
ทั้งนี้ตรรกะศาสตร์ตัวเลขของอาจารย์ไก่นั้น คือการผสมผสานระหว่างศาสตร์เลขไทยและศาสตร์เลข จีนโดยนำความรู้ทั้ง2ศาสตร์มาผสมผสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการศึกษาจากศาสตร์ ตัวเลขในยุคปัจจุบันเข้าไปเป็นศาสตร์ในแบบตนเอง ตรรกะศาสตร์ตัวเลข อาจารย์ไก่เบอร์มงคล
ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาอาจารย์ไก่มีคนมากมายสนใจขอคำปรึกษาและขอคำแนะนำมากมาย เกี่ยวกับ ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เหมาะสมและเข้ากับดวงชะตาโดยได้ผลตอบรับกลับมาที่ดีมากๆ
ลูกค้าพอใจกลับหลักการวางตัวเลขของอาจารย์ไก่ซึ่งลูกค้าเกือบทั้งหมดต่างยืนยันว่าผลของการวาง ตัวเลขของอาจารย์ไก่นั้นเปลี่ยนชีวิตคนได้และยังมีผลต่อการดำเนินชีวิตจริงๆ โดยลูกค้าของอาจารย์ ไก่นั้นมีตั้งแต่ บุคคลธรรมดา แม่ค้า พ่อค้า ข้าราชการ นักธุรกิจ ไปจนถึง นักการเมืองและดาราชื่อดัง
เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนดวง คนเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้เราอยู่ที่ปัจจุบันแต่เราเลือกอนาคตได้ มาลอง เปลี่ยนเบอร์เพื่อเปลี่ยนดวงกับอาจารย์ไก่ เบอร์มงคล

ทำนายเบอร์

กดเสี่ยงเซียมซี
เลขเด็ดอาจารย์ดัง
วอลเปเปอร์มงคล
กดทำนายเบอร์คุ่รัก
/