เกี่ยวกับเรา

อาจารย์ ไก่ เบอร์มงคล ฉายา ผู้เชี่ยวชาญตรรกะศาสตร์ตัวเลข
อาจารย์ไก่ เบอร์มงคล
เป็นคนที่สนใจในเรื่องตัวเลขมานานแล้วด้วยความที่ชอบในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเป็นการส่วนตัว จึงได้มุ่งมั่นศึกษาภูมิปัญญาโบราณในศาสตร์ตัวเลขของจีนผนวกกับศาสตร์ตัวเลขของไทยประกอบ กับด้วยที่ตัวเองทำงานอยู่ในวงการของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วทำให้มีประสบการณ์ในการดู ตัวเลขมากมาย และด้วยชะตาฟ้าลิขิตทำให้มีชินแส ที่พบเจอกันโดยบังเอิญได้เข้ามาถ่ายทอดวิชา ตรรกะศาสตร์ตัวเลขให้โดยตรง ผนวกกับ อาจารย์ไก่ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองและจาก ประสบการณ์ตรงของชีวิตจึงให้กำเนิดศาสตร์ในรูปแบบตนเอง คือ”ตรรกะศาสตร์ตัวเลข”
ตรรกะศาสตร์ตัวเลขของอาจารย์ไก
จะเน้นไปในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งของตัวเลขเป็นหลักและตามตัวผลรวมของตัวเลขซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของพลังตัวเลข ตรรกะศาสตร์ตัวเลขของอาจารย์ไก่ จะเน้นการดูอยู่ 2 รูปแบบ คือ การจัดเรียงตัวเลข 10 หลัง และ 7หลัก เป็นต้น ทั้งนี้การจัดวางตัวเลขนั้นยังสอดคล้องไปถึงตัวเลข ตามวันเดือนปีเกิดและตัวเลขจากบัตรประชาชนอีกด้วย โดยเปรียบเหมือนตัวของเราเองคือดาวหลัก และเบอร์หรือตัวเลขที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้น คือดาวจร ซึ่งในแต่ละดาวจรจะส่งผลให้ชีวิตของเรา มีทั้งดีและร้ายต่างกันไป ถ้าตัวเลขหรือดาวจรนั้นที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราไม่ดี ก็จะส่งผลให้ชีวิตของเรา ตกต่ำ แต่ถ้าดาวจรหรือตัวเลขที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นดีจะส่งผลให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าและเติมเต็ม สิ่งที่ขาดหายไปได้ ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ไก่นั้น ผ่านการวางตัวเลขและคำนวณตัวเลขตาม หลักตรรกะศาสตร์ตัวเลข ทำให้ตัวเลขมีความเป็นมงคลต่อหน้าที่การงานการเจรจาธุรกิจเป็นไปอย่าง ราบรื่น ค้าขายคล่อง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเรียน การเงิน ให้โชคลาภ ได้พบเจอมิตรสหาย อีกทั้งสมหวังในความรัก ชีวิตคู่ ราบรื่น ใครไม่มีคู่จะได้พบคู่ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วจะยิ่งพากันให้เจริญ ร่ำรวยรักกันมากขึ้น ทำให้ผู้ที่มีปัญหาต่างๆทางด้านสุขภาพร่างกายไม่ดีมีปัญหาเรื่องโรคภัยต่างๆ มีบุตรยาก หรือแม้กระทั้งหายจากเนื้อร้าย นั้นทุเลาบรรเทาอาการจากโรคเหล่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สุขภาพกายและใจของผู้ป่วยด้วย
ทั้งนี้ตรรกะศาสตร์ตัวเลขของอาจารย์ไก่นั้น คือการผสมผสานระหว่างศาสตร์เลขไทยและศาสตร์เลข จีนโดยนำความรู้ทั้ง2ศาสตร์มาผสมผสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการศึกษาจากศาสตร์ ตัวเลขในยุคปัจจุบันเข้าไปเป็นศาสตร์ในแบบตนเอง ตรรกะศาสตร์ตัวเลข อาจารย์ไก่เบอร์มงคล
ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาอาจารย์ไก่มีคนมากมายสนใจขอคำปรึกษาและขอคำแนะนำมากมาย เกี่ยวกับ ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เหมาะสมและเข้ากับดวงชะตาโดยได้ผลตอบรับกลับมาที่ดีมากๆ
ลูกค้าพอใจกลับหลักการวางตัวเลขของอาจารย์ไก่ซึ่งลูกค้าเกือบทั้งหมดต่างยืนยันว่าผลของการวาง ตัวเลขของอาจารย์ไก่นั้นเปลี่ยนชีวิตคนได้และยังมีผลต่อการดำเนินชีวิตจริงๆ โดยลูกค้าของอาจารย์ ไก่นั้นมีตั้งแต่ บุคคลธรรมดา แม่ค้า พ่อค้า ข้าราชการ นักธุรกิจ ไปจนถึง นักการเมืองและดาราชื่อดัง
เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนดวง คนเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้เราอยู่ที่ปัจจุบันแต่เราเลือกอนาคตได้ มาลอง เปลี่ยนเบอร์เพื่อเปลี่ยนดวงกับอาจารย์ไก่ เบอร์มงคล
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
เว็บไซต์ kainumber.com ขอเรียนให้ทราบถึงข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้
 1. การใช้งานเว็บไซต์ของ kainumber.com จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ kainumber.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " kainumber.com"
 2. ผู้ใช้บริการ kainumber.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ขายสินค้า และ/หรือบริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ขาย"
 3. ผู้ใช้บริการ kainumber.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ซื้อสินค้า และ/หรือบริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ"
 4. kainumber.com คือ สื่อกลางสำหรับ "ผู้ขาย" และ/หรือ "ผู้ซื้อ" เท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับการซื้อขายและ หรือบริการ ของ "ผู้ขาย" ตามข้อมูล ที่ปรากฏใน kainumber.com แต่อย่างใด
 5. การติดต่อซื้อขายและ/หรือบริการจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่าง "ผู้ขาย" และ/หรือ "ผู้ซื้อ" ดังนั้น kainumber.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม และ "ผู้ขาย" และ/หรือ "ผู้ซื้อ" ยืนยันจะไม่ฟ้องร้อง ดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญา ต่อ บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ของ kainumber.com ในทุกกรณี
 6. kainumber.com ขอสงวนสิทธิในการ แก้ไข และ/หรือ ลบ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของ "ผู้ขาย" และ/หรือ "ผู้ซื้อ" ที่เผยแพร่บน kainumber.com ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วน ตามที่ kainumber.com เห็นสมควรโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ kainumber.com ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ข้อผิดพลาด และ/หรือ ข้อบกพร่อง ที่เกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) และ/หรือ ระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เครื่องเซิร์ฟเวอร์) และ/หรือ ความเสียหายอันเนื่องจาก เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ และเกิดความเสียหาย ต่อเนื้อหา รูปภาพ ข้อมูล ในเว็บไซต์ kainumber.com ทาง kainumber.com ขอสงวนสิทธิไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 8. "ผู้ขาย" และ/หรือ "ผู้ซื้อ" จะต้องไม่กระทำการอันใดที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของ kainumber.com และ/หรือ บุคคลภายนอก
 9. kainumber.com ขอสงวนสิทธิในการ แก้ไข และ/หรือ ลบ และ/หรือ ระงับ ข้อความ และ/หรือ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย ลิขสิทธิ์ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน kainumber.com ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 10. kainumber.com มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแล ผู้ใช้บริการยอมรับว่า kainumber.com ไม่อาจ รับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า บริการหรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น
 11. kainumber.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณา และค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนั้นๆแล้ว โดยจะประกาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณาและค่าธรรมเนียมต่างๆให้ผู้บริการทราบผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 12. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ kainumber.com นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใด ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ kainumber.com อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย
 13. การพิจารณาดำเนินการใดๆก็ตามในทุกกรณีของ kainumber.com ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ใช้บริการ เข้าใจและยอมรับ ตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการเป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญา ต่อ บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ของ kainumber.com ในทุกกรณี
 14. Domain name ของทาง"ผู้ขาย"ที่จดโดย kainumber.com ถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการและจากฝากรวม อยู่ในพื้นที่ของ kainumber.com เมื่อ"ผู้ขาย"ไม่ใช้บริการต่อ kainumber.com ขอสงวนสิทธิ์ในชื่อ Domain name ของ"ผู้ขาย"จนกว่าจะหมดอายุของ Domain name
ทั้งนี้ kainumber.com สงวนสิทธิที่จะถือว่า การเยี่ยมชม และ/หรือการใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นการแสดงเจตนา ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ kainumber.com กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
kainumber.com ถูกออกแบบมาให้เป็นเว็บประกาศซื้อขายเบอร์มือถือที่ใช้งานง่าย และคำนึงถึงความต้องการของคุณเป็นอันดับแรก สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือการช่วยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเบอร์มือถือ ให้สามารถติดต่อกันได้ง่าย สะดวกและ รวดเร็ว เราเชื่อว่าทุกสิ่งที่เราทำจะช่วยให้ผู้ใช้บริการประสบความสำเร็จในการซื้อขายเบอร์มือถือ

ทำนายเบอร์

ฤกษ์เรียลไทม์ ฟรี
กดเสี่ยงเซียมซี ฟรี
เลขเด็ดอาจารย์ดัง ฟรี
วอลเปเปอร์มงคล
/