อาจารย์ไก่ทำนายเบอร์

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท
บทความ

รวมตัวเลข ใช้แล้วใจเย็นดับร้อน

อากาศร้อน ไม่ร้อนตาม

55 / 59 / 95 / 69 / 96

          เป็นเลขของคนรักความยุติธรรม ใจเย็นดุจสายน้ำเย็น สุขุมนุ่มลึก ไม่เอาเปรียบใคร น่าเคารพนับถือ มีผู้คนรักใคร่ เป็นผู้มีสติปัญญา ไหวพริบดี และมีผู้ใหญ่คอยเมตตาอุปถัมภ์ค้ำจุนเป็นอย่างดี

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท