บทความ

โหดเหี้ยม เลือดเย็น

481

            เป็นกลุ่มตัวเลขที่จะทำทุกอย่างก็เพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น หรือให้ได้มาซึ่งเงินทอง ความสำเร็จ หรือผลประโยชน์ โดยไม่แคร์อะไรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหน จะถูกหรือผิดก็ตาม ฉลาดแกมโกงสุดๆ

 

เลขตรงข้าม

46 64

เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับการสร้างมิตรภาพดีๆ หรือความรักการผูกสัมพันธ์

/