อาจารย์ไก่ทำนายเบอร์

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท
บทความ

ระวัง!!! วาจาจะเป็นภัย!?!

04 40

 

            เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับการใช้คำพูด ใช้คำพูดไม่เป็น พูดแล้วจะเป็นภัย พูดจาหาเรื่องเข้าตัว พูดผิดเกี่ยวกับการประสานงานที่ผิดพลาด จนทำให้เกิดเรื่องเสียหายได้ หรือเวลาพูดอาจจะพูดโดยไม่คิดอะไร แต่คำพูดที่ออกไปอาจทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดี  หรือพากันไม่ชอบได้

 

 

เลขตรงข้าม

14 41

เป็นตัวเลขที่ดีเกี่ยวกับการพูด คิดก่อนพูด มีความมั่นใจในการเจรจาสนทนา

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท