บทความ

ระวัง!!! วาจาจะเป็นภัย!?!

04 40

 

            เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับการใช้คำพูด ใช้คำพูดไม่เป็น พูดแล้วจะเป็นภัย พูดจาหาเรื่องเข้าตัว พูดผิดเกี่ยวกับการประสานงานที่ผิดพลาด จนทำให้เกิดเรื่องเสียหายได้ หรือเวลาพูดอาจจะพูดโดยไม่คิดอะไร แต่คำพูดที่ออกไปอาจทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดี  หรือพากันไม่ชอบได้

 

 

เลขตรงข้าม

14 41

เป็นตัวเลขที่ดีเกี่ยวกับการพูด คิดก่อนพูด มีความมั่นใจในการเจรจาสนทนา

/