อาจารย์ไก่ทำนายเบอร์

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท
บทความ

อบอุ่นใจ

96 69

            เป็นตัวเลขที่จะส่งผลให้ผู้ใช้เป็นคนจิตใจดี มีเมตตากรุณา ชอบทำบุญช่วยเหลือคนอื่น และทำให้มีสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัย

 

 

เลขตรงข้าม

86 68

            ก้าวร้าว รุนแรง ดุดัน ไม่รับแขก อารมณ์ร้อนสุดๆ

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท