อาจารย์ไก่ทำนายเบอร์

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล NT
เบอร์มงคล อื่นๆ
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท
บทความ

10 01 ทำตัวเด่นจะเป็นภัย

10,01

ทำตัวเด่นจะเป็นภัย

เกี่ยวข้องกับ สังคม ,สุขถาพ

เป็นตัวเลขเกี่ยวกับมีความมั่นใจในตัวเองสูง

ต้องระวังทำตัวเด่นแล้วจะเป็นภัย

ทำให้เกิดผลเสียมากกว่าคนดี

ปัญหาด้านสุขภาพเป็นภูมิแพ้

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล NT
เบอร์มงคล อื่นๆ
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท