อาจารย์ไก่ทำนายเบอร์

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์มงคล NT
เบอร์มงคล Penguin
เบอร์มงคล อื่นๆ
เบอร์มงคล FINN Mobile
เบอร์มงคล Feels
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท
โปรโมชั่นเสริม
เลือกเครือข่าย AIS
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


เบอร์ลัด AIS
เช็กเงินและวันคงเหลือ *121# โทรออก
เช็กโบนัส & เหมาเหมา *121*1# โทรออก
เช็กยอดเงินโบนัส *121*2# โทรออก
เช็กยอด เน็ต/SMS/MMS *121*3# โทรออก
ปิดสัญญาณเน็ต *129*1# โทรออก
เปิดสัญญาณเน็ต *129*2# โทรออก
เช็กเบอรืตัวเอง *545# โทรออก
เช็กการลงทะเบียน *151# โทรออก

กดเลือกค้นหาเบอร์ ตามสิ่งที่ท่านต้องการ

กดเลือกค้นหาเบอร์ ตามสิ่งที่ท่านต้องการ

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์มงคล NT
เบอร์มงคล Penguin
เบอร์มงคล อื่นๆ
เบอร์มงคล FINN Mobile
เบอร์มงคล Feels
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท